Nový cenník platný od 1.5.2018 | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Je to naozaj neuveriteľné, ale posledná úprava cien (okrem zmien súvisiacich so zmenou sadzby DPH) bola vykonaná 1.1.2009 pri príležitosti zavedenia meny EURO.

Od tejto doby, prešlo už viac ako 9 rokov, počas ktorých sme sa snažili postupne zvyšovať technické parametre ponúkaných služieb pri nezmenenej cene.

 

Vzhľadom k tomu, že za toto obdobie došlo k významným zvýšeniam nákladov takmer v každom smere, tak sme sa rozhodli výraznejšie aktualizovať cenník ponúkaných služieb.

Veríme, že nám väčšina z Vás ostane verná a využije možnosť získania "Vernostnej ceny", a že sa nám opätovne podarí poskytovať služby čo najdlhšie pri nezmenenej cene.

 

Prehľad základných zmien:

  • Zavedenie vernostnej ceny. Ak má účastník viazanosť, bude mu poskytnutá služba v cene "Vernostnej ceny".
  • Účastníci, ktorí požiadali o poskytovanie služby na dobu neurčito (bez viazanosti), môžu požiadať o novú viazanosť a následne získaju "Vernostnú cenu" služby.
  • Účastníkom, ktorí nesplnia podmienky "Vernostnej ceny", bude účtovaná riadna "Cena služby", ktorá je mierne vyššia ako "Vernostná cena".
  • Vernostná cena služieb ProxisNET X a Fiber-NET 1 sa zvyšuje o 2 eura - zároveň boli zvýšené technické parametre služieb - viď nižšie.
  • Vernostná cena služieb ProxisNET 1 a Fiber-NET 2 sa zvyšuje o 1 euro - zároveň boli zvýšené technické parametre služieb - viď nižšie.
  • Zmena sledovaného obdobia a počítania dát. Aj keď sú všetky nami ponúkané programy dátovo a časovo neobmedzené, tak existujú zásady férového využívania služby. Po prekročení limitu (viď cenník) v rámci jedného mesiaca, môže dôjsť k zníženiu rýchlosti. Tento technický parameter budeme v najbližšom čase ďalej sledovať a ak to bude možné budeme tento parameter (limit) postupne zvyšovať. Plánujeme ponechať populárnu možnosť zresetovania spotreby.
  • Dochádza k výraznému zvýšeniu rýchlosti internetových programov poskytovaných po optickej infraštruktúre, ale aj po bezdrôtovej sieti. Príklad Fiber-NET 1 - pôvodná rýchlosť 20/2 Mbps je nahradená rýchlosťou 100/5 Mbps, čo predstavuje 5x vyššiu rýchlosť.
  • Asi najvýraznejšia zmena nastáva u programov Fiber-NET 3,4,5 a 6 kde sa rýchlosti postupne zvýšili až na 500/50 Mbps s predpokladom ďalšieho rastu až k hranici 1000 Mbps.
  • Pri bezdrôtových sieťach postupne nahrádzame 5 GHz N technológiu za novšiu 5 GHz AC technológiu, aj keď našim cieľom je pripojiť čo najviac účastníkov prostredníctvom optickej siete.
  • V najbližšom období bude ako prvá pilotná obec Mokroluh pripravená na optické pripojenie koncového účastníka.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte nás osobne na kontaktnom mieste Dlhý rad 17 alebo nám nechajte odkaz na tel. čísle 0908 087622 v sekcii informácie o produktoch. Nezabudnite uviesť okrem Vášho dotazu - podnetu aj meno účastníka, typ a miesto (adresu) poskytovanej služby a telefonický kontakt.

 

Nový cenník internetových služieb prostredníctvom metropolitnej optickej siete Fiber-NET.sk platný od 1.5.2018

Nový cenník internetových služieb ProxisNET (bezdrôtové pripojenie) platný od 1.5.2018

 

Aktuálny cenník doplnkových služieb

Aktuálne všeobecné podmienky platné od 1.12.2016

 

Staršie cenníky a všeobecné obchodné podmienky:

Cenník služieb Fiber-NET.sk platný do 30.4.2018

Cenník služieb ProxisNET platný do 30.4.2018

Predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky platné do 30.11.2016

Predchadzajúci cenník doplnkových služieb platný do 1.4. 2022