VLC - Odstránenie prekladaného obrazu (deinterlacing) | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Klasický TV obraz sa skladá z takzvaných polosnímkov, kedy sa vzájomne striedajú párne a nepárne riadky zobrazovaného obrazu - tieto riadky sa pri zobrazovaní na televíznej obrazovke vzájomne prekladajú. Počítačové monitory však zobrazujú obraz v celých snímkoch (neprekladane), preto pri zobrazovaní neupravovaného TV obrazu dochádza k nechcenému efektu riadkovania (t.j. zúbkovanie na vertikálnych hranách objektov a pri horizonálne sa  pohybujúcich objektoch).

de-interlace-2

Tento efekt sa vo VLC dá odstrániť zapnutím vhodného filtra rozkladania obrazu.

 
POSTUP:

 
1.    Kliknite na tlačidlo NÁSTROJE v hlavnom okne VLC

2.    Z menu vyberieme možnosť NASTAVENIA

 
vlc01
3.    V otvorenom okne nastavenia prepneneme možnosť Zobraziť nastavenia na VŠETKY

4.    Dvojklikom rozbalíme ponuku VIDEO (prípadne malým trojuholníčkom vedľa)

5.    Klikneme na položku FILTRE v rozbalenej ponuke

6.    V časti Modul Filtra Videa nájdeme ROZKLADAŤ a klikneme naň
 
7.    Následne vyberieme v časti Streamovanie filter BOB (alebo iný rozkladací/zmiešavací filter)

8.    Z menu vyjdeme cez ULOŽIŤ

 
vlc05


POZOR
! V niektorých prípadoch je pre nabehnutie zmeny je potrebné ešte VLC následne reštartovať.

 
Tento návod pre Vás pripravil Jimmy & Shobull.