Prehľad pokrytia Fiber-NET.sk | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

V prehľade nižšie uvádzame zoznam pripojených objektov do optickej siete Fiber-NET.sk a priebežne aktualizovaný časový harmonogram budovania siete Fiber-NET.sk v meste Bardejov.

Aktualizované k 22.04.2016

Červenou farbou sú zvýraznené posledné pridané miesta, kde je možné zriadiť pripojenie do optickej siete Fiber-NET.sk s prístupom do služby Internet v meste Bardejov. 

Modrou farbou sú vyznačené objekty, na ktorých práve pracujeme a v najbližších dňoch v nich bude dostupná optická sieť. Rýchlosť realizácie závisí od objednávok zo strany účastníkov. V prípade, že v mieste ešte nie je existujúci zákazník ani objednávka, má toto miesto najnižšiu prioritu v harmonograme prác.

Objekty preškrtnuté s hviezdičkou * sú objekty alebo vchody objektu kde sa nám aj napriek opakovanej snahe nepodarilo získať súhlas s pripojením bloku do optickej siete a s vybudovaním predprípravy v pivničných priestoroch. Tieto objekty vieme pripojiť, ale až po udelení súhlasu, ktorý nám bude doručený. Situácia nás mrzí, ale viac-krát na schôdzach sme sa pokúšali presvedčiť obyvateľov, avšak neúspešne. V prípade, že máte záujem o službu a bývate v tomto objekte, je potrebné kontaktovať domového dôverníka a prostredníctvom schôdze získať súhlas a tento nám doručiť.

Lokality s dostupným optickým pripojením siete Fiber-NET.sk:

Bardejov, Sídlisko Družba

 • ul. Pod Papierňou 33, 34 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 35, 36, 37 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 38, 39, 40 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 41, 42, 43 *
 • ul. Pod Papierňou 45, 46, 47 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 48, 49, 50 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 51, 52, 53 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 55 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 56 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 57 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 58, 59, 60, 61 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 62, 63, 64, 65 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou 66, 67, 68 + káblová TV
 • ul. Pod Papierňou - od potravín Rojbelka po odbočku k bývalej cirkevnej škole

Bardejov, Sídlisko Za Rajom

 • ul. 29. Augusta 1, 2 + káblová TV 
 • ul. Dlhý Rad 1, 2 + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad 3, 4 + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad 5, 6 + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad 9, 10 + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad - bývalá POŠTA - XAWAX CENTRUM + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad 15, 16, 17 (od budovy Katastra po NÚP) + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad 18, 19, 20 + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad 21, 22 + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad 23, 24, 25 + káblová TV
 • ul. Dlhý Rad 30 + káblová TV - Multifunkčné centrum
 • ul. Dlhý Rad - Športová hala Mier
 • ul. Fučíkova 9, 10 *
 • ul. Fučíkova 12, 13 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 15, 16 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 17, 18 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 19, 20 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 21, 22 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 23, 24 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 26, 27, 28 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 29, 30 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 31, 32 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 33, 34 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 35, 36 *
 • ul. Fučíkova 37, 38 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 39, 40 + káblová TV
 • ul. Fučíkova 41, 42 + káblová TV
 • ul. Hurbanova 18 + káblová TV
 • ul. Hurbanova 20 + káblová TV
 • ul. Hurbanova 22 + káblová TV
 • ul. Nábrežná 3, 4, 5 - 6, 7 + káblová TV
 • ul. Nábrežná 9, 10, 11 - 12, 13 + káblová TV
 • ul. Nábrežná 14, 15, 16 - 17, 18 + káblová TV
 • ul. Nábrežná 19, 20, 21 - 22, 23 + káblová TV
 • ul. Nábrežná 24, 25, 26 - 27, 28 + káblová TV
 • ul. Nábrežná 29 + káblová TV
 • ul. Nový sad 5 + káblová TV
 • ul. Nový sad 6 + káblová TV
 • ul. Nový sad 7 + káblová TV
 • ul. Nový sad 8 + káblová TV
 • ul. Nový sad 9, 10 + káblová TV
 • ul. Nový sad 11, 12 + káblová TV
 • ul. Nový sad 13, 14, 15, 16 + káblová TV
 • ul. Nový sad 17, 18, 19*
 • ul. Nový sad 20, 21 + káblová TV
 • ul. Nový sad 22, 23 + káblová TV
 • ul. Nový sad 25, 26 + káblová TV
 • ul. Nový sad 27, 28  + káblová TV
 • ul. Nový sad 29, 30 + káblová TV
 • ul. Českej Lípy 5 + káblová TV
 • ul. Českej Lípy 7, 8 + káblová TV
 • ul. Českej Lípy 37*
 • ul. Českej Lípy 38, 39 + káblová TV
 • ul. Českej Lípy 40, 41 + káblová TV
 • ul. Českej Lípy 42, 43 + káblová TV
 • ul. Českej Lípy 44, 45 + káblová TV
 • ul. Českej Lípy 46, 47 + káblová TV
 • ul. Janka Jesenského 1 + káblová TV
 • ul. Janka Jesenského 2 + káblová TV
 • ul. Janka Jesenského 3, 4 + káblová TV
 • ul. Kutuzovova + káblová TV - objekt Zimného štadióna
 • ul. Přerovská 1, 2 + káblová TV
 • ul. Přerovská 3, 4 + káblová TV
 • ul. Přerovská 5*
 • ul. Přerovská 6, 7 + káblová TV
 • ul. Přerovská 8, 9 + káblová TV
 • ul. Slovenská - OD CENTRUM
 • ul. Slovenská 5 + káblová TV
 • ul. Slovenská 6, 7, 8 + káblová TV
 • ul. Slovenská 9, 10, 11*
 • ul. Slovenská 12, 13, 14, 15, 16, 17*
 • ul. Štefánikova 6, 7 + káblová TV
 • ul. Štefánikova 682 + káblová TV - budova s pivárňou Kongo
 • ul. T. Ševčenku 1, 2 + káblová TV
 • ul. T. Ševčenku 4, 5, 6 + káblová TV

Bardejov, Sídlisko Obráncov mieru

 • ul. Bezručová 12, 14, 16, 18, 20, 22 + káblová TV
 • ul. Bezručová 24, 25, 26, 27, 28, 29 + káblová TV
 • ul. Gorkého 1, 2 + káblová TV
 • ul. Gorkého 3, 4 + káblová TV
 • ul. Gorkého 5, 6 + káblová TV
 • ul. Gorkého 7, 8, 9, 10, 11, 12 + káblová TV
 • ul. Gorkého 14, 15, 16, 17, 18, 19 + káblová TV
 • ul. Gorlická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + káblová TV
 • ul. Gorlická 9, 10, 11 + káblová TV
 • ul. Gorlická 12, 13, 14 + káblová TV
 • ul. Gorlická 15, 16, 17+ káblová TV
 • ul. Jirásková 1, 2, 3, 4 + káblová TV
 • ul. Jiráskova 6, 7 + káblová TV
 • ul. Jiráskova 19, 20, 21, 22 + káblová TV
 • ul. Jiráskova 12 + káblová TV - Gymnázium Leonarda Stoeckela
 • ul. Komenského - obchodný dom AB + káblová TV
 • ul. Komenského 1, 2 + káblová TV
 • ul. Komenského 3, 4 + káblová TV
 • ul. Komenského 5 + káblová TV - Stredná priemyselná škola
 • ul. Komenského 6, 7 + káblová TV
 • ul. Komenského 8, 9, 10, 11 + káblová TV
 • ul. Komenského 12, 13, 14, 15 + káblová TV
 • ul. Komenského 16, 17, 18, 19 + káblová TV
 • ul. Komenského 20 + káblová TV
 • ul. Komenského 21 + káblová TV
 • ul. Komenského 22 + káblová TV
 • ul. Komenského 25 + káblová TV
 • ul. Komenského 26 + káblová TV
 • ul. Komenského 27 + káblová TV
 • ul. Komenského 28, 29, 30, 31, 32, 33 + káblová TV
 • ul. Komenského 34, 35, 36, 37, 38, 39 + káblová TV
 • ul. Komenského 40, 41, 42, 43, 44, 45 + káblová TV
 • ul. Moyzesova 1, 2, 3, 4, 5, 6 + káblová TV
 • ul. Moyzesova 7 - budova Bardbyt, Bardterm
 • ul. Moyzesova 8, 9 + káblová TV
 • ul. Moyzesova 10, 11 + káblová TV
 • ul. Partizánska 5 + káblová TV
 • ul. Partizánska 11 + káblová TV
 • ul. Partizánska 17 + káblová TV
 • ul. Partizánska 21, 22 + káblová TV
 • ul. Partizánska 23, 24 + káblová TV
 • ul. Partizánska 25, 26 + káblová TV
 • ul. Partizánska 38, 44, 45, 48 - bývalé internáty - Bocian Komplex (blok A, B, C, D, E) + káblová TV
 • ul. Sázavského 1, 2, 3, 4, 5, 6 + káblová TV
 • ul. Sázavského 7, 8, 9, 10, 11, 12 + káblová TV
 • ul. Sázavského 13 *, 14, 15, 16, 17, 18 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 5 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 6 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 7 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 22 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 23 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 24 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 26, 27, 28 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 29, 30, 31, 32 + káblová TV
 • ul. Ťačevská 33, 34, 35, 36, 37 + káblová TV
 • ul. Ťačevská - Medic Park 1 + káblová TV
 • ul. Ťačevská - Medic Park 2 + káblová TV
 • ul. Ťačevská - objekt na križovatke s Arkádou TETRIA + káblová TV
 • ul. Ťačevská - Nemocnica Sv. Jakuba
 • ul. Sv. Jakuba 22 (internát) + káblová TV
 • ul. Sv. Jakuba 29, 30 + káblová TV
 • ul. Wolkerova 1, 2, 3 + káblová TV
 • ul. Wolkerova 4, 5, 6 + káblová TV
 • ul. Wolkerova 7, 8, 9+ káblová TV
 • ul. Wolkerova - Domov dôchodcov Čergov + káblová TV
 • ul. Wolkerova - OD Žaba + okolité budovy
 • ul. Wolkerova - OD Makos

Bardejov, Sídlisko Vinbarg

 • ul. J. Grešáka 1, 2, 3 * + káblová TV
 • ul. J. Grešáka 4, 5, 6 + káblová TV
 • ul. J. Grešáka 7, 8, 9 + káblová TV
 • ul. J. Grešáka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 + káblová TV
 • ul. J. Grešáka 19, 20, 21, 22 + káblová TV
 • ul. J. Grešáka 25, 26, 27, 28, 29, 30 + káblová TV
 • ul. J. Švermu 1, 2, 3 + káblová TV
 • ul. J. Švermu 4, 5, 6 + káblová TV
 • ul. J. Švermu 7, 8, 9 + káblová TV
 • ul. J. Švermu 10, 11, 12 + káblová TV
 • ul. L. Svobodu 1, 2, 3, 4 + káblová TV
 • ul. L. Svobodu 5, 6, 7 + káblová TV
 • ul. L. Svobodu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 + káblová TV
 • ul. L. Svobodu 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 + káblová TV
 • ul. L. Novomeského 1, 2, 3, 4, 5 + káblová TV
 • ul. L. Novomeského 6, 7, 8 + káblová TV
 • ul. L. Novomeského 9, 10, 11 + káblová TV
 • ul. L. Novomeského 12, 13, 14 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 1, 2, 3 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 4, 5, 6 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 7, 8, 9 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 10, 11, 15 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 12, 13, 14 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 16, 17, 18 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 19, 20, 21 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 22, 23, 24 + káblová TV
 • ul. A. Svianteka 25, 26, 27 + káblová TV

Bardejov, centrálna mestská zóna

 • ul. Radničné námestie 46 + káblová TV - budova Satur
 • ul. Rhodyho + káblová TV - objekt Šarišské múzeum ikon

Ulice, na ktorých v budúcnosti plánujeme pripájať budovy

 • ul. Partizánska (od križovatky pri Bocianoch smerom k Hviezdoslavovej ulici)
 • ul. Baštova
 • ul. Františkánov
 • ul. Hviezdoslavova
 • ul. Kláštorská
 • ul. Radničné námestie
 • ul. Rhodyho
 • ul. Stöcklová
 • ul. Veterná

Chýba Vaša ulica v zozname plánovaného pokrytia optickej siete Fiber-NET.sk ?

 • Ak máte záujem o zriadenie optickej prípojky siete Fiber-NET.sk vo vašom bloku, ulici, kontaktujte nás na tel. čísle 0948 087 622.
Bardejov Bardejov