Návod pre VPN pripojenie do siete ProxisNet - Windows XP [en] | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Krok č. 1: Otvoríme ponuku štart a klikneme na "Control panel" (ovládacie panely).

 

 

Krok č. 2: Otvoríme "Netvork connections" (sieťové pripojenia).

 

 

Krok č. 3: V ľavom menu klikeme na "Create a new connection" (vytvoriť nové pripojenie).

 

 

Krok č. 4: V sprievodcovi nového pripojenia klikneme na "Next" (ďaľej).

 

 

Krok č. 5: Vyberieme typ pripojenia - "Connect to the network at my workplace" (pripojiť do firemnej siete).

 

 

Krok č. 6: Označíme druhý spôsob pripojenia - "Virtual Private Netvork connection" (pripojenie k virtuálnej privátnej sieti-VPN).

 

 

Krok č. 7: Zadáme názov pripojenia, napr.: ProxisNet.

 

 

Krok č. 8: Pokiaľ sa chcete pred pripojením do VPN pripojiť k internetu pomocou vytáčeného pripojenia, vyberte druhú voľbu a zvoľte odpovedajúce pripojenie, v opačnom prípade vyberte prvú voľbu.

 

 

Krok č. 9: Zadajte adresu VPN servru/firewall-u. Adresa pre ProxisNet je: 1.1.1.1

 

 

Krok č. 10: Nové pripojenie bolo vytvorené, ak si želáte pridať ikonku aj na plochu, zaškrtnite "Add a shortcut to this connection to my desktop" a dajte "Finish" (dokončiť).

 

 

Krok č. 11: Poslednú vec, ktorú potrebujeme spraviť pred prvým pripojením je, nastaviť šifrovanie pripojenia. To spravíme tak, že si nájdeme "Network Connections" (sieťové pripojenia--> krok č. 1-3). V sieťových pripojeniach klikeme PRAVÝM tlačidlom na ikonku ProxisNet a dáme "Properties" (vlastnosti).

 

 

Krok č. 12: Vo vlastnostiah ProxisNet-u klikneme v hornom menu na "Security" (zabezpečenie). V zabezpečení nesmie byť zaškrtnuté políčko "Require data encryption (disconnect if none)" [vyžadovať šifrovanie dát (zavesiť,ak nieje k dispozícii) ] ,pretože by Vás nepripojilo do ProxisNet-u. Keď budete mať všetko spravené podľa tohto obrázka, tak kliknite ne "OK".

 

 

Krok č. 13: A nasleduje pripojenie do siete ProxisNet. Na pripojenie do ProxisNet-u klikneme 2x na ploche alebo v Sieťových pripojeniach (cestu do sieťových pripojení nájdete v KROKOCH Č. 1-3) na ikonku ProxisNet a vložíme prihlasovacie údaje* do prázdnych polí. Do poľa "User name" vložte prihlasovacie meno* a do poľa "PASSWORD" vložíme* heslo. Ak si chcete uložit prihlasovacie údaje,tak zaškrtnite políčko "Save this user name and password for the following users" a dáme "Connect" (pripojiť).

* Prihlasovacie údaje(prihl. meno a heslo) nájdete v dodatku k zmluve.