Návod pre VPN pripojenie do siete ProxisNet - Windows XP [cz] | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Krok č. 1: Otvoríme ponuku štart a klikneme na "Nastavení" ---> "Ovládací panely".

 

 

Krok č. 2: Otvoríme "Síťová připojení".

 

 

Krok č. 3: Spustíme "Pruvodce vytvořením pripojení"

 

 

Krok č. 4: V sprievodcovi nového pripojenia klikneme na "Další" (ďaľej).

 

 

Krok č. 5: Vyberieme typ pripojenia - "Pripojiť k firemní síti".

 

 

Krok č. 6: Označíme druhý spôsob pripojenia - "Pripojení k virtuální privátní síti".

 

 

Krok č. 7: Zadáme názov pripojenia, napr.: ProxisNet.

 

 

Krok č. 8: Pokiaľ sa chcete pred pripojením do VPN pripojiť k internetu pomocou vytáčeného pripojenia, vyberte druhú voľbu a zvoľte odpovedajúce pripojenie, v opačnom prípade vyberte prvú voľbu.

 

 

Krok č. 9: Zadajte adresu VPN servru/firewall-u. Adresa pre ProxisNet je: 1.1.1.1

 

 

Krok č. 10: Nové pripojenie bolo úspešne vytvorené, ak si želáte pridať ikonku aj na plochu, zaškrtnite "Přidat zástupce tohoto připojení na plochu" a dajte "Dokončit".

 

 

Krok č. 11: Po dokončení nového pripojenia nám naskoči okienko, kde zadávame prihlasovacie meno a heslo, ale predtým musíme spraviť poslednú a dôležitú vec, vypneme "šifrovanie dát". To spravíme tak, že klikneme na "Vlastnosti". Potom nám vyhodí nové okno (viď  krok č. 12).

 

 

Krok č. 12: Vo vlastnostiah ProxisNet-u klikneme v hornom menu na "Zabezpečení". V zabezpečení nesmie byť zaškrtnuté políčko "vyžadovať šifrovanie dát (zavesiť,ak nieje k dispozícii)", pretože by Vás nepripojilo do ProxisNet-u. Keď budete mať všetko spravené podľa tohto obrázka, kliknite ne "OK".

 

 

Krok č. 13: A nasleduje pripojenie do siete ProxisNet. Na pripojenie do ProxisNet-u klikneme 2x na ploche alebo v Sieťových pripojeniach (cestu do sieťových pripojení nájdete v KROKOCH Č. 1-3) na ikonku ProxisNet a vložíme prihlasovacie údaje* do prázdnych polí. Do poľa "Uživatelské jméno" vložte prihlasovacie meno* a do poľa "Heslo" vložíme* heslo. Ak si chcete uložit prihlasovacie údaje,tak zaškrtnite políčko "Uložit uživatelské jméno a heslo pro:", vyberieme pre koho chceme uložiť prihlasovacie údaje a dáme "Připojit".

* Prihlasovacie údaje(prihl. meno a heslo) nájdete v dodatku k zmluve.