Vytvorenie VPN pripojenia - Windows 7 | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Pred tým než začnete:
IP adresu, meno a heslo je potrebné požiadať u svojho internetového providera

Ak máme všetky potrebné údaje, tak:

Otvorime OVLÁDACÍ PANEL a klikneme na CENTRUM SIETÍ  (obrázok 1)
alebo na ikonku monitora vedľa hodín v pravom dolnom rohu a následne na CENTRUM SIETÍ

Následne klikneme na NASTAVIŤ NOVÉ PRIPOJENIE ALEBO SIEŤ

a1

Klikneme na PRIPOJIŤ SA NA PRACOVISKU (obrázok 2)

a2

Klikneme na POUŽIŤ MOJE INTERNETOVÉ PRIPOJENIE (obrázok 3)

a3

Následne zadáme IP ADRESU do poľa INTERNETOVÁ ADRESA a zvolíme ľubovoľný názov pripojenia, ktorý nám bude zobrazovať v zozname pripojení (obrázok 4)

a4

Zadáme MENO POUŽÍVATEĽA a HESLO (obrázok 5)

a5

Následne sa môžeme na vytvorené konto pripojiť. Búdúce pripojenia môžeme realizovať kliknutím na ikonku monitora vedľa hodín v pravom dolnom rohu a zo zoznamu klikneme na vytvorené pripojenie VPN a klikneme pripojiť (obrázok 6 a 7)

a6

 

a7