V prehľade nižšie uvádzame zoznam pripojených objektov do optickej siete Fiber-NET.sk a priebežne aktualizovaný časový harmonogram budovania siete Fiber-NET.sk v meste Bardejov.

Aktualizované k 22.04.2016

Červenou farbou sú zvýraznené posledné pridané miesta, kde je možné zriadiť pripojenie do optickej siete Fiber-NET.sk s prístupom do služby Internet v meste Bardejov. 

Modrou farbou sú vyznačené objekty, na ktorých práve pracujeme a v najbližších dňoch v nich bude dostupná optická sieť. Rýchlosť realizácie závisí od objednávok zo strany účastníkov. V prípade, že v mieste ešte nie je existujúci zákazník ani objednávka, má toto miesto najnižšiu prioritu v harmonograme prác.

Objekty preškrtnuté s hviezdičkou * sú objekty alebo vchody objektu kde sa nám aj napriek opakovanej snahe nepodarilo získať súhlas s pripojením bloku do optickej siete a s vybudovaním predprípravy v pivničných priestoroch. Tieto objekty vieme pripojiť, ale až po udelení súhlasu, ktorý nám bude doručený. Situácia nás mrzí, ale viac-krát na schôdzach sme sa pokúšali presvedčiť obyvateľov, avšak neúspešne. V prípade, že máte záujem o službu a bývate v tomto objekte, je potrebné kontaktovať domového dôverníka a prostredníctvom schôdze získať súhlas a tento nám doručiť.

Lokality s dostupným optickým pripojením siete Fiber-NET.sk:

Bardejov, Sídlisko Družba

Bardejov, Sídlisko Za Rajom

Bardejov, Sídlisko Obráncov mieru

Bardejov, Sídlisko Vinbarg

Bardejov, centrálna mestská zóna

Ulice, na ktorých v budúcnosti plánujeme pripájať budovy

Chýba Vaša ulica v zozname plánovaného pokrytia optickej siete Fiber-NET.sk ?

Bardejov Bardejov
template
joomla